Skift bank

En usædvanlig opfordring fra en bank til dens kunder.

Men FS Bank skal afvikles og lukkes.

Alle bankens kunder skal derfor finde en anden bank. Ikke mindst for deres egen skyld.  


Rente├Žndring

EU’s basisrente er senest ændret med virkning fra 1. januar 2014 fra 0,85 % til 0,78 %.
Som konsekvens heraf har  vi ændret renten på CoF Lån og kreditter.